Antikvarisk restaurering og restaurering av verneverdige bygg

Byggmester Ranheim sitt nisjefelt er restaurering av eldre bygg. Vi har god erfaring med verneverdige bygg og de utfordringene som knyttes til dette. 

Nedenfor har vi presentert et av våre tidligere prosjekter. Etterhvert skal vi forsøke å få presentert flere prosjekter her.

Stabbur på Aabol i Skrautvål

Stabburet er bygget ca 1880 i den formen det har nå, men den eldste delen av bygget skriver seg tilbake til 1600-talet. Byggmestere er Gudbrand og Knut Bjelbøle. Det er med en viss ærefrykt man går løs på slike bygninger. Bildene nedenfor viser oppstarten av prosjektet i 2007.

Bildene nedenfor viser stabburet på Aabol etter ferdigstilling.

Taket er bøtet med skifer og er tett. Bygningen har fått nye bunnsviller. Langveggsvillene er 9 m lange! Ny kledning tilvirket med samme metode som eksisterende kledning. Nye steinfundamenter, da de eksisterende hadde litt for liten bæreflate ift. Grunnforhold. Bygget har stått bra siden refundamentering.

45 år med fokus på kvalitet – la oss gjøre jobben