Restaurering og rehabilitering av hus og hytter

Byggmester Ranheim AS restaurerer alle typer bygg og kan kan gjøre alt fra å legge ny grunnmur til å restaurere gamle laftevegger.

Har du et gammelt hus eller hytte med sjel og karakter som du ønsker å bevare, men som har behov for oppgradering til moderne standard?

Det er mangt et slikt oppdrag Byggmester Ranheim AS har utført gjennom årene, og vi har opparbeidet oss mye kunnskap og ekspertise på området.

Det kommer deg til gode ved at vi i stor grad kan forutse utfordringer og fallgruver det ellers kan være lett å støte på. At våre tømrere behersker alt fra gamle byggeskikker til moderne teknikker betyr også at det autentiske kan bevares og videreføres etter dagens standard.

Vi kan gjøre alt fra å legge ny grunnmur til å restaurere gamle laftevegger.

Se også: Byggmester Ranheim og restaurering av verneverdige bygg

Les mer om:

  Andre tømreroppdrag

  Vårt snekkerverksted

  Vårt blikkenslagerverksted

Referansebilder

45 år med fokus på kvalitet – la oss gjøre jobben