Alt av betongarbeid og radonsikring

Byggmester Ranheim forskaler og støper alle typer grunnmurer i henhold til krav og sikkerhet. Vi har erfaring med de fleste bygg; hus, hytter, tilbygg/garasje, fjøs, forretningsbygg m.fl. 

Så sant du som kunde ikke har andre ønsker, så forskaler og støper vi grunnmuren selv ved oppføring av nybygg. Vi er til enhver tid oppdatert på alle muligheter og benytter oss av den mest hensiktsmessige løsningen til din tomt og bygg.

Vi har gode maskinentreprenører som samarbeidspartnere og kan i så måte også hjelpe deg med graving, sprenging og ferdigstilling av tomt.

Rehabilitering av grunnmur

Mange eldre bygg har behov for rehabilitering av grunnmur, noe vi også kan hjelpe deg med.

I Valdres er det spesielt mange eldre hytter hvor det har blitt gjort en dårligere jobb med tilrettelegging av tomt, noe som ofte resulterer i skjeve bygg. Vi kan også hjelpe deg med å rette opp bygget og rehabilitere grunnmuren.

Radonsikring

Ved alle nybygg har vi stort fokus på sikkerhet og krav, hvor blant annet fokuset på Radon har blitt større de senere årene.

Radon er et radioaktivt grunnstoff som fremstår som en usynlig og luktfri gass. Radongass kommer fra de fleste bergarter og kan være helseskadelig ved for store verdier.

Byggmester Ranheim utfører enkle målinger og legger radonsikker folie over grunnmuren på alle nye hus og hytter. Vi kan også hjelpe deg med å radonsikre eldre hus.

Les mer om:

  Andre tømreroppdrag

  Vårt snekkerverksted

  Vårt blikkenslagerverksted

Referansebilder

45 år med fokus på kvalitet – la oss gjøre jobben