Arkitekt- og ingeniørtjenester

Vi både designer, prosjekterer, og utvikler prosjekter. Vi bruker vår kunnskap og erfaring til å se ønsker og behov, og ut fra dette utvikler vi løsninger som oppfyller estetiske, praktiske, tekniske, miljømessige og stedsrelaterte krav. En tett og god dialog mellom oppdragsgiver og oss er avgjørende for å lykkes med utforming av bygget.

Ut fra oppdragsgivers idéer og ønsker utformer vi alternativer og løsninger. Vi har god forståelse for hva som er nødvendige og kostnadseffektive løsninger, noe som oppdragsgivere setter pris på.

Vi samarbeider tett med andre tekniske rådgivere innen fagområder hvor vi selv ikke besitter nødvendig kompetanse.

Vi utarbeider illustrasjoner og tegninger i 2D og 3D som spenner fra helt enkle konseptskisser til realistiske fremstillinger og til sist arbeidstegninger med detaljer.

Design er en prosess og med vår ekspertise og kreativitet kan vi hjelpe deg å realisere løsningen du ønsker.

Vi ønsker å bidra til at det utvikles gode bygningsmiljøer, byggetekniske løsninger, miljøvennlige alternativer og er opptatt av god stedstilpasning og lokal byggeskikk.

Les mer om:

  Andre tømreroppdrag

  Vårt snekkerverksted

  Vårt blikkenslagerverksted

45 år med fokus på kvalitet – la oss gjøre jobben